mercredi 10 juin 2015

Vespa Adventure

- Si vous voulez une aventure imaginative et inventive.. une experience qui vous fera dire: "Ah 3 jours à Sai Gon, non on doit rester plus longtemps"... alors oui il faut tenter la Vespa adventure.

- If you want an imaginative and inventive adventure .. an experience that will make you say: "Ah 3 days in Sai Gon is enough, no one should stay longer" ... then yes we must try Vespa adventure.

- Nếu các bạn muốn có một chuyến phiêu lưu lý thú , hay một trải nghiệm mà khiến bạn phải thốt lên rằng: "Ah 3 ngày ghé thăm Sài Gòn là đủ thôi, không cần phải nán lại thêm nữa" ... và khi ấy, bạn phải thử một chuyến với Vespa Adventure.

http://vespaadventures.com/

Un truc terrible - A wonderful thing


Des visites organisées.
Un autre moyen de connaitre la ville avec un guide.

Organized tours.
Another way to know the city with a guide.

Các chuyến du dịch được diễn ra.
Bạn có thể ghé thăm toàn thành phố với một bạn hướng dẫn viên du lịch.


Les vieux scooters sont rénovés et l'aventure commence.
The old scooters are renovated and the adventure begins.
Những chiếc xe cổ đã được tân trang, và cuộc phiêu lưu kì thú bắt đầu!

Great sensation and good feeling.
Cảm giác thật tuyệt vời!