samedi 13 juin 2015

Living in the street - Cuộc sống mưu sinh


- Un livre
Pour montrer ce que j'aime dans ces rues...
Les rues de Saigon mais aussi de Hanoi.
Car j'aime aussi beaucoup Hanoi.
Je vous laisse ici quelques photos de ce livre.

- A book
To show what I like in these streets ...
The streets in Saigon but also in Hanoi.
Because I love Hanoi too.
You can find here some pics in the book.

- Một quyển sách
Tôi có làm một quyển sách viết về những gì tôi thấy và tôi thích về cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây. Cả về Sài Gòn và Hà Nội vì tôi cũng rất yêu Hà Nội. Các bạn có thể thấy bên dưới một vài hình ảnh trong cuốn sách của tôi.
- Oui je veux trouver des professionnels du tourisme pour apporter des solutions, des circuits, des bons plans. Juste dire une autre histoire. Plutôt que de profiter des touristes... je veux leur donner une vraie opportunité de venir à SAIGON... car cette ville magnifique n'a rien de joli au niveau paysage. La magie est ailleurs. 

- I work with this blog. My challenge is that I need to say every day. We should stop and talking about Saigon3days. I seek to create a professional team and offer a real tourism work around Saigon. Tourists should come and say: "Wow, Saigon is very fantastic!" and we need to retain this.

- Tôi viết về trang blog của mình, nhưng thách thức lớn nhất là tôi cần đang bài mỗi ngày. Chúng ta hãy dừng công việc lại một chút và nói về Saigon3days. Tôi mong muốn có một đội ngũ chuyên nghiệp và một công việc chuyên về du lịch quanh Sài Gòn. Khách du lịch sẽ phải tới đây và nói: "Oh, Sài Gòn thật tuyệt vời!" và chúng ta cần phát huy điều này.
   
                                                           http://saigon3days.blogspot.com/