dimanche 21 juin 2015

Some blog addresses in English

                                                                     http://hcmc.angloinfo.com/
Déjà c'est une chance pour ceux qui parlent anglais. Je sais les français n'ont pas toujours cette chance... mais nous sommes de plus en plus nombreux à essayer.

Already it is a chance for those who speak English. I know the French are not always so lucky ... but we are trying everyday.

Đây quả thực là một cơ hội cho những ai dùng tiếng Anh. Pháp văn thì chưa thực sự phổ biến như thế, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.

The facebook from this teamhttps://www.facebook.com/AngloINFO 
                                 

      
                                         http://davidhehenberger.com/saigon/
Ce blog est bien car il résume la vie d'un expat qui est là depuis un an... Cela semble beaucoup comparé à 3 jours... et oui on comprend plus de choses. La vie, l'argent, les coutumes... l'esprit de Saigon mais en anglais toujours.

This blog is good because it sums up the life of an expat who has been there for a year ... This seems a lot compared to 3 days ... and yes we understand more things. Life, money, custom ... the spirit of Saigon but always in English.

Đây là một trang blog hay vì họ sơ lược về cuộc sống của những người xa xứ. Chúng ta sẽ biết thêm nhiều về cuộc sống, con người nơi đây, hay những phong tục, tập quán ...

                                                

http://www.housinginteractive.com/global-realtor-blog/living-in-saigon-vietnam/

J'aime bien ce blog, Il parle simplement de la vie à Saigon.
Comment bouger, comment manger, comment parler... On donne des prix qui semblent correctes en juin 2015... Il n'y a pas trop d'inflation en ce moment, on croise les doigts.
l'Euro à baisser et cela est diffèrents pour nous les expats.

I like this blog, it just talks about life in Saigon.
How to move, how to eat, how to speak ... 
We give price that look right in June 2015 ... It is not too much inflation right now, fingers crossed.
Euro to drop and this is different bldg for us expats.

Tôi rất thích blog này dù chỉ kể về cuộc sống ở Sài Gòn mà thôi.
Làm thế nào để di chuyển? Làm thế nào để thích nghi với việc ăn uống? Làm thế nào để giao tiếp? ...
Các bạn có thể thấy giá cả trong tháng sáu này. Thực sự thị trường chưa đến mức lạm phát nhưng cũng đã tăng lên đáng kể.
Đồng Euro đã giảm xuống và đây thực sự là một vấn về khó khăn đối với chúng tôi. 

                   

Ce blog est bien car il offre une vision globale interessante. Les images ne sont pas toujours prisent à SAIGON mais on pardonne le chef marketing.

This blog is because it offers an overview interesting. The images are not always from SAIGON but we forgive "marketing chief".

Trang blog này đưa ra một góc nhìn khá thú vị. Hình ảnh đôi khi không phải từ Sài Gòn nhưng chúng ta có thể bỏ qua cho các "giám đốc marketing"!

http://www.buildmyonlinestore.com/articles/first-impressions-whats-like-live-ho-chi-minh-city-vietnamIci des entrepreneurs du net laissent une trace entre 2012 et 2013 vers une vie à saigon assez confortable.
La vision que nous pouvons donner est presque bien... Les prix annoncés sont bons. Les sujets sont intéressants. La pollution est un sujet qui est récurant ici pourtant on en parle pas beaucoup d'habitude. Ici on parle de sujets originaux.

Here the net entrepreneurs leave a trace between 2012 and 2013 towards a life in Saigon quite comfortable.
A vision that we can give is almost good ... The advertised prices are good. The subjects are interesting. Pollution is a rare subject in other blogs however here scouring we talk much usual. But here we speak of original subjects too.

Một số doanh nhân còn để lại những bài viết từ năm 2012, 2013, đề cập tới cuộc sống ở Sài Gòn khá thoải mái và dễ chịu.
Chúng ta có thể có những định hướng tốt ... Giá cả được quảng cáo cũng rất tốt. Mọi thứ có vẻ rất thú vị. Vấn đề ô nhiễm môi trường ít được đề cập trên các trang, tuy nhiên chúng ta vẫn thường thấy trong cuộc sống thường nhật.

http://xotours.vn/blog/2013/10/27/a-guide-to-living-in-vietnam/http://www.transitionsabroad.com/listings/living/articles/livingabroadin-hochiminhcity-vietnam.shtml

J'adore cette page aussi rassurante que concise. En anglais certe, mais claire et elle parle vraie.
I love this page as reassuring as concise. It's in English only but clear and tells true.
Tôi rất thích trang này bởi sự cô đọng và súc tích. Tuy bằng tiếng Anh nhưng rõ ràng, cụ thể và chân thật.

Apprendre à vivre au Vietnam... Pas si sûr, mais j'aime la notion d'apprendre, car pour un étranger il faut apprendre à vivre en harmonie... donnes du respect et il revient multiplié par cent. Apprendre la langue, l'argent, acheter... oui mais il faut surtout apprendre une philosophie qui n'est pas visible pour nos yeux étrangers. Apprendre est beaucoup mieux que critiquer. Par exemple ici, sur cette photo... une dame prend le bébé de sa voisine alors qu'elle travaille, pour montrer le bébé... montrer l'enfant est une preuve de vie, une preuve de bienveillance. On prend l'enfant en photo avant tout. Tout le monde trouve une marque de respect.

Learning to live in Vietnam ... Not so sure, but I like the idea of learning as a foreigner. You have to learn to live in harmony, give respect and it is multiplied by one hundred. Learn the language, money, buy ... yes but above all learn a philosophy that is not visible for our foreign eyes. Learning is much better than criticize. For example here in this photo ... a lady takes the baby from her neighbor while she works, to show the baby ... show the child is living proof, proof of benevolence. We take a picture of the child first. Everyone finds a mark of respect.

Học cách sống ở Việt Nam. Tôi cũng không chắc lắm nhưng tôi thích được học hỏi dưới góc độ một người ngoại quốc. Bạn phải học cách sống hòa đồng, tôn trọng mọi người, và có thể điều ấy khó khăn hơn gấp hàng trăm lần đi chăng nữa. Bạn phải học cả tiếng địa phương, về cách dùng tiền hay mua bán ... Vâng, học cách xử thế là điều mà chúng tôi phải cảm nhận từ bên trong. Bên cạnh đó thì việc học hỏi vẫn tốt hơn nhiều so với việc so sánh, bình phẩm hoặc chê bai. Ví dụ như trong tấm hình dưới đây, một phụ nữ bồng trên tay đứa trẻ hàng xóm trong khi cô ấy còn làm việc, điều ấy thể hiện lòng nhân từ, một bằng chứng về cuộc sống. Tôi chụp hình đứa bé trước. Mọi người có thể thấy việc làm này đáng để trân trọng.


Le respect c'est aussi le respect du sommeil... le respect des autres au milieu des klaxons.
Respect is also the respect of sleep ... respect for others in the midst of horns.
Việc tôn trọng người khác đơn giản như để họ được nghỉ ngơi, hay tôn trọng mọi người giữa thành phố náo nhiệt inh ỏi còi xe.

                                      

Une nouvelle page vient de s'ouvrir - A new page has been opened - Một trang mới được tạo.

https://www.facebook.com/vietnampascher

Une autre est interessante - Another is interesting - Một trang khác cũng rất thú vị.

https://www.facebook.com/photo.vietnam

Mais celle de saigon3days offre une ouverture à toutes les informations - But saigon3days offers an opening to all information - Nhưng saigon3days mang đến nhiều thông tin hữu ích cho các bạn.

https://www.facebook.com/saigon3days

                               

We want to move forward ... again and again gradually as the force of Vietnamese ... every day a little. http://saigon3days.blogspot.com/

Le travail d'un grand monsieur qui est actuellement sur Saigon.
The work of a great man who is currently in Saigon.
Công việc thường ngày của người Sài Gòn.

https://www.flickr.com/photos/13476480@N07

Les infos deviennent ici de moins en moins vraies... comme cette photo... car chaque jour il y a de plus en plus de voiture à Saigon..

The information here become less and less true ... like this picture ... because every day there are more and more cars in Saigon .. all move quickly.

Thông tin trong trang này ít thực tế hơn, như trong bức hình dưới đây, vì ngày càng có nhiều xe ô tô hơn ở Sài Gòn. Mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng.

http://www.cheapestdestinationsblog.com/2013/12/18/what-it-costs-to-live-in-ho-chi-minh-cityn-city-vietnam/

                                   

Cette information vient de tomber cette semaine... nous sommes le 22 juin 2015.
Pour une visite de 15 jours nous n'avons plus besoin de visa. L'industrie du tourisme baisse de plus en plus pourquoi ?

This information has fallen this week ... June 22, 2015.
For a visit of 15 days we no longer need a visa. The tourism industry down more why?

http://www.site-vietnam.fr/vietnam-plus-besoin-de-visas-pour-les-touristes-francais/Les infos que vous ne devriez plus accepter sont celles-çi. Croire que Saigon se visite en 3 jours.

The information that you should accept are those. Believe that we can visit Saigon in 3 days.

https://www.wendywutours.com.au/saigon-short-stay

http://www.tripadvisor.com.au/Guide-g293925-k938-Ho_Chi_Minh_City.htmlSi vous voulez profiter des différentes facettes de saigon, faites comme James Clarck. Profiter des cafés à Saigon.. J'adore !

If you want to enjoy the different facets of Saigon, do as James Clark. Enjoy cafes in Saigon .. I love it!

Nếu bạn muốn khám phá thêm về Sài Gòn, hãy thử thưởng thức hương vị cà phê xem sao ... Rất tuyệt đấy !

http://www.nomadicnotes.com/travel-blog/ho-chi-minh-city-cafes/

Mais nous continuons à donner des informations. En Anglais, en Français et en Vietnamien.
Nous construisons toujours plus, toujours mieux, comme Saigon... le modernisme ne doit pas exclure la qualité et le traditionnel.

But we continue to provide information. In English, French and Vietnamese.
We are building ever more, ever better as Saigon ... modernism should not exclude quality and the traditional.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm những thông tin hữu ích bằng cả tiếng Anh, Pháp, Việt.

http://foodplaceshotelsvietnam.com/Facts_About_Vietnam.php
Another informations around Saigon. Hotels, business ...

Maps with commercial links sometimes is good to know that... but in English.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zXSFdcgop0qo.kUVTv0RK_Bk8&hl=en_US