vendredi 5 juin 2015

Du marché de Ben Thanh à Cholon - Từ Bến Thành tới Chợ Lớn - Ben Thanh market to Cholon

- Le premier jour où je suis arrivé à Saïgon, des gens dans l'hôtel nous ont dit, on ne connait pas beaucoup d'adresses, mais on sait qu'il faut voir Ben Thanh Market.
Oui c'est vrai, venir à Saigon sans voir ce marché, c'est comme aller à Hoi An et ne pas voir le pont Japonais.

- The first day when I arrived in Saigon, people at the hotel told us that we do not know much skills, but we know that we have to see Ben Thanh Market.
  Yes it is true. Coming to Saigon without seeing this market is like going to Hoi An without seeing the Cau pagoda (or the Japanese bridge).

- Ngày đầu đặt chân tới Sài Gòn, mọi người trong khách sạn bảo chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm tìm đường. Nhưng chúng tôi biết mình phải tìm cho ra chợ Bến Thành.
  Đúng vậy. Nếu như bạn đến Sài Gòn mà không ghé thăm chợ Bến Thành cũng giống như bạn đến Hội An mà không ghé chùa Cầu (hay còn gọi cầu Nhật Bản).- Je n'arrive pas encore à positionner le lien google map du marché Ben Thanh, mais en Vietnamien nous disons Cho Ben thanh. juste au dessus du rond-point, un grand rectangle . c'est là.

- I still can not create the google map link for Ben Thanh market. However, in Vietnamese, we say "Chợ Bến Thành", just above the roundabout, a large rectangle. it's there... just here.

- Tôi không thể tạo được đường link nào trên Google Map để tìm chợ Bến Thành cả. Tuy nhiên, bạn có thể hỏi "Chợ Bến Thành" bằng tiếng Việt, và chỉ ngay tại vòng xoay công trường Quách Thị Trang.- J'aime bien cette photo, car je me suis levé très tôt pour pouvoir prendre ce monument sans voiture devant. Chose impossible en pleine journée.

- I like this picture because I got up very early to take the monument without any car. It is impossible during the day.

- Tôi rất thích tấm hình này vì tôi đã phải thức dậy rất sớm để chụp mà không có bất kì xe cộ nào. Vào ban ngày, bạn sẽ rất khó để chụp được như vậy đấy!

- Petite information insolite, toute simple mais pourtant importante.
Si vous traverser le rond-point juste devant le marché Ben Thanh, vous trouverez la gare routière.
La gare des Bus de la ville.
Personnellement je prends le bus chaque jour et j'ai toujours aimer les relations amicales avec les gens de Saigon. Une vraie merveille.
Là vous prenez le bus n°1 pour aller à Cholon, le terminus... cela vous coûtera 6000 vnd et vous êtes transporter directement au milieu du quartier Chinois. Une autre merveille.

- For more information, although it is simple but  it's important:
If you cross the roundabout in front of the Ben Thanh Market, you will find the bus station - The Bus Station of the city.
  To me, I take the bus every day. I love always the friendly relations with the people of Saigon. What a true wonder!
  Here, you take the bus No. 1 to go to Cholon, the terminus. It takes only 6000 vnd and you are transported directly to the middle of Chinatown. Another wonder!

- Thêm chút thông tin cho các bạn, tuy cơ bản nhưng khá quan trọng:
  Nếu bạn băng qua vòng xoay trước chợ Bến Thành, bạn sẽ thấy có một trạm xe buýt - trạm xe buýt trung tâm của thành phố.
  Tôi thường bắt xe buýt mỗi ngày vào thành phố. Tôi thích có những cuộc gặp thân thiện với người dân Sài Gòn trên xe. Thật là một điều tuyệt vời!
  Ở đây, bạn bắt tuyến xe buýt số 1 tới Chợ Lớn - trạm cuối cùng. Chỉ mất 6.000 đồng, bạn sẽ được đưa thẳng tới phố của người Hoa. Thật là một điều tuyệt vời nữa phải không các bạn!