jeudi 11 juin 2015

Rue (Street) Đồng Khởi, HCMC, Vietnam

Les quartiers chics de Saigon.
Parcourir les rues sous le soleil est un plaisir lorsque l'on aime la chaleur.
je vous laisse découvrir.

Uptown Saigon.
Through the streets under the sun is a pleasure when you love the heat.
I let you discover!

Những khu phố Sài Gòn.
Ngắm Sài Gòn qua những con phố dưới ánh nắng gắt gao là một điều thú vị 
khi bạn thích đắm chìm giữa cái nắng nóng của buổi trưa hè.
Tôi sẽ để các bạn tự khám phá!


                                                                               Street Đồng Khởi, HCMC, Vietnam

- Ou rue Đồng Khởi, HCMC, Vietnam est une rue très usée par les touristes.
Les professionnels sont fatigués sous ce soleil de plomb. Pourtant pas un touriste ne passe... je suis leur seul proie. Quelle déception.
Mais pourquoi ?
Tout simplement parce que si vous allez dans une agence de tourisme partout dans le monde, on vous dira. Ah non pas au mois de juin, c'est la saison des pluies.

- Đồng Khởi Street, HCMC, Vietnam is a very familiar street to tourists.
Professionals are tired under the sunlight. However, there is no any tourist comes ... I'm their prey only. What a disappointment.
But why?
It's simple because if you go to a travel agency around the world, they will tell you. Ah, June is the rainy season.

- Đường Đồng Khởi là một con đường khá quen thuộc đối với khách du lịch.
Các cửa hàng, của hiệu trông có vẻ đìu hiu dưới cái nắng nóng của trưa hè. Tuy nhiên, không có bất kỳ khách du lịch nào tới cả. Tôi là món mồi ngon duy nhất của họ! Tiếc thật đấy. Tại sao vậy?
Đơn giản thôi. Nếu bạn đến một đại lý du lịch nào đó, họ sẽ nói điều này với bạn. À, có thể, do tháng sáu cũng là mùa mưa.Oui il n'y a plus de saison, puisque le soleil est présent. Nous sommes en train de cuire.
Yes there are many season here.  It's hot season currently and we are being cooked.
Vâng, Sài Gòn có nhiều mùa. Giờ đang là mùa nắng và tất mọi người 
đang trở thành món thịt nướng các bạn ạ!


Pas de touristes, mais des rues tranquilles.
No tourists, but quiet streets.
Vắng khách, nhưng đường phố khá yên tĩnh.


les dames sont toujours en sourire.
Ladies are always smiling.
Các quý cô luôn mỉm cười thật tươi!


Comme vous l'avez remarqué, nous sommes toujours au Vietnam. Mais par contre ses rues au pied de la tour Bitexco, sont vraiment luxueuses.

As you have noticed, we are still in Vietnam. But against its streets at the foot of Bitexco 
turn are really luxurious.

Những con đường ngay chân tòa tháp Bitexco mới thật sự sang trọng và đẳng cấp!Il fait chaud les femmes sont couvertes pour se protéger du soleil.
It's hot. Women are covered to protect from the sun.
Trời nắng và nóng nên những cô gái thường bao bọc cẩn thận để tránh nắng.

                                         I love traditional Vietnamese lunch in the VIP quarter.
                                       Tôi rất thích những bữa cơm bụi trên những con phố lớn.http://anyarena.com/en/cityguide/view/maxims-club

http://www.citypassguide.com/en/destination/ho-chi-minh-city/drink/clubs/maxims-club