mardi 9 juin 2015

Très tôt le matin - Sáng sớm - Early in the morning


Vous savez chaque matin, juste au levé du soleil, il y a une intense activité dans les rues... le sport, les étirements, les arts-martiaux, la dance oh oui voir les danseuses...au début cela me faisait rire et aujourd'hui je trouve cela tellement Saigon... 

You know every morning, just at sunrise, there was intense activity in the streets ... sport, stretching, martial arts, dance oh yes ... see the dancers at first it made me laugh and today I find this so ... Saigon

Các bạn biết không, thường vào mỗi buổi sáng lúc mặt trời mọc, đường phố có rất nhiều hoạt động sôi nổi, ví dụ như tập thể dục buổi sáng với các môn thể thao, hay kéo căng cơ thể, võ thuật, chạy nhảy ... Ồ vâng, trông các cụ già tập dưỡng sinh khiến tôi cảm thấy rất thích thú! Và bây giờ, tôi cảm thấy đây mới là Sài Gòn đích thực.


Jouer du badminton devant le Rex hotel... ça fait humour à la ... enfin comprenne qui veut ! ou qui peut ! non ? Moi j'adore ce couple, chaque matin en pleine forme.

Play badminton in front of the Rex hotel rex .... humor ...  I love this couple, every day feeling great.
                                                                                         Yes this is true Saigon.

Chơi cầu lông ngay trước khách sạn Rex ... thật là hóm hỉnh ... Tôi thích lắm khi nhìn thấy hai cụ đang đánh cầu lông. Đây mới thật là Sài Gòn các bạn nhỉ!