vendredi 5 juin 2015

Introduction - Giới thiệu

-Cette première page est une introduction à mon travail.
Aujourd'hui photographe à Saigon. Ho Chi Minh ville, je parcoure chaque jour les rues de cette ville hypnotique.
Le constat a été simple. J'adore cette ville et pourquoi pas en faire profiter aux autres.
Et j'ai remarqué que l'on conseille souvent de visiter Saigon en trois jours.
Donc je vais vous aider.
Mon seul souhait est que vous restiez plus longtemps que 3 jours.
Peut-être aussi essayer de mieux comprendre la vie des Hommes et des Femmes de Saigon.


- Hello everybody, 
This first page is an introduction to my work.
Currently, I am a photographer in Saigon - Ho Chi Minh City. I am in the streets - the streets of this mesmerizing city everyday.
I found that I particularly love this city.
And I noticed that we often recommend to visit Saigon within three days.
So why not help.
My only wish is that you stay longer than 3 days.
And help you better understand the life of Men and Women here in Saigon. 


- Chào các bạn,
Trang đầu tiên, xin được có đôi lời giới thiệu với các bạn công việc của tôi.
Hiện tại, tôi là một nhiếp ảnh gia đang sống tại Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh. Mỗi ngày, tôi dạo quanh những con đường của thành phố với niềm đam mê nhiếp ảnh của mình.
Tôi nhận thấy mình thật sự yêu mến nơi đây, tại một thành phố mang tên Bác - Tp. Hồ Chí Minh.
Tôi thấy các du khách khi đến Sài Gòn thường chỉ lên kế hoạch trong vòng 3 ngày,
Vậy tại sao chúng ta không giúp mọi người có góc nhìn toàn cảnh?
Điều tôi mong muốn là du khách có thể ở đây lâu hơn 3 ngày,
Và giúp họ hiểu rõ hơn về cuộc sống và con người nơi đây.