jeudi 16 juillet 2015

La vie à Saigon - Cuộc sống Sài thành - Saigon Life

Coucou,
Hello,
Chào các bạn,


Bon je viens de lire un livre sur un voyageur au Vietnam et je suis désemparé lorsque je vois quelqu'un dire que les Vietnamiens ne sont pas très souriants au premier abord, ou encore d'autres vérités qui n'appartiennent qu'aux voyageurs.

Well, I have just read a book about a traveler to Vietnam and I am distraught when I see someone say that the Vietnamese are not very cheerful at first, or other truths that belong only to travelers.

Vâng, tôi mới đọc một cuốn sách kể về một vị khách du lịch đến Việt Nam, và tôi cũng hơi lo lắng khi ai đó nói rằng người Việt Nam lúc đầu có vẻ không sẵn lòng cho lắm, hay những sự thật khác giữa họ với các du khách nước ngoài. J'ai commencé un travail sur le Feng Shui, mais ce dossier est très compliqué, je vais donc retarder sa publication.

I started work on Feng Shui, but the issue is very complicated, so I will delay its publication.

Tôi cũng đã thử viết bài về nguyên lý Âm - Dương nhưng tôi thấy, thật không dễ để có thể hiểu hết được. Vì vậy tôi sẽ tiếp tục viết về vấn đề này sau.Après la lecture de ce livre et en travaillant mes photos, je me dis qu'il faut le dire et redire encore. Le vietnam c'est la vie, c'est le mouvement, c'est la force de tous ces travailleurs, mais c'est aussi et surtout le sourire, l'impressionnante facilité à vivre en commun; Où alors je suis le seul à qui cela arrive et là je dois être un demi-dieu. Car vivre au Vietnam c'est une joie de pouvoir partager ce dynamisme et cette simplicité.

After reading this book and working my photos, I think it must be said again and again. In Vietnam, that's life, it is the movement, it is the strength of all these workers, but also and especially the smile, the impressive facility to live together; Where then I'm the only one this happens and there I have to be a demigod. Because living in Vietnam, it is a joy to share this dynamism and simplicity.

Sau khi tìm hiểu qua các cuốn sách và tiếp tục công việc nghệ thuật của mình, tôi nghĩ mọi thứ cần phải được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ở Việt Nam thì đó là cuộc sống, là sự vận động, đó là sức mạnh của tất cả những người dân lao động. Và đặc biệt hơn, đó còn là những nụ cười - một điều thật ấn tượng để có thể cùng nhau tồn tại. 
Les photos que je vous présente ici ne sont pas faites proprement dite à Saigon, car c'était dans le district 9, au marché juste à coté du parc d'attraction de Suoi Tien, pour ceux qui connaissent. On a l'avantage d'être à Ho Chi Minh ville et dans le même temps vivre une ambiance entre l'urbain et la campagne.

The pictures I show here are not made itself in Saigon, as it was in District 9, the market just next to the amusement park Suoi Tien, for those who know. It has the advantage of being in Ho Chi Minh city and at the same time living atmosphere between urban and countryside.

Những hình ảnh tôi đăng lên có một số được chụp ở ngoại ô thành phố. Khu chợ gần với công viên giải trí Suối Tiên. Sẽ có nhiều lợi ích khi bạn sống ở Hồ Chí Minh, giữa khu vực thành thị và ngoại ô thành phố.Les échanges ne sont possibles que si vous faites le premier pas. Si vous êtes touriste ici, sachez que le premier sourire c'est vous qui le donner, la communication, c'est vous qui allez la créer... On ne s'impose pas dans la culture Vietnamienne. On reste humble et poli. Par contre dès que vous désirez partager, les portes s'ouvrent très vite pour un Occidentale. Et si vous donner un peu vous recevez en retour avec une proportion qui m'étonne encore aujourd'hui.

Exchanges are only possible if you make the first move. If you are a tourist here, know that the first smile it's you who give, communication, it is you who will create it ... It is not necessary in the Vietnamese culture. We remain humble and polite. By cons when you want to share, the doors open quickly for a Western. And if you give a little back with you receive a proportion that still amazes me today.

Nếu như các bạn thử làm, thì những điều tôi trao đổi có khả năng trở thành hiện thực.
Nếu như bạn là khách du lịch mới tới đây, bạn nên biết rằng nụ cười thân thiện luôn là một sự giao tiếp tốt nhất với mọi người. Điều ấy không nhất thiết, vì chúng ta cũng có thể giữ sự khiêm tốn và lịch sự của mình. Và khi bạn muốn được chia sẻ, hãy cởi mở với mọi người vì bạn sẽ nhận lại những điều tuyệt vời hơn thế đấy!  
Je suis encore surpris parfois de voir un repas qui s'offre à moi sans rien demander. Ils sont particulièrement chaleureux.

I am still sometimes surprised about a meal that is offered to me without inquiry. They are extremely friendly.

Tôi vẫn còn khá ngạc nhiên khi mọi người mời tôi dùng cơm. Người Việt Nam cực kỳ thân thiện!


Voilà c'est une réponse à tout ces blogs parfois trop certain du premier jugement. Rester 3 jours à Saigon ne sera jamais suffisant pour cela.

This is an answer to all. Staying 3 days in Saigon will never be enough for this.

Đây có thể là câu trả lời cho các bạn. Và thực sự 3 ngày để bạn cảm nhận hết Sài Gòn là một điều không thể.

Merci - Thank you - Cảm ơn các bạn!
dimanche 5 juillet 2015

Un nouveau départ - Sự khởi đầu mới - A new beginning

Quel dommage, je ne sais pas pourquoi, mais trop de personne m'ont écrit en me donnant comme info que ce blog ne veut pas s'ouvrir.
Nous allons donc continuer l'aventure avec une autre adresse.

Il vous suffira de cliquer sur ce lien pour continuer l'aventure avec nous.

What a pity, I do not know why, but too many people have written to me by giving me information as this blog does not want to open.
We will therefore continue the adventure with another address.

You click on this link to continue the adventure with us.

Đáng tiếc quá. Tôi không hiểu sao nhiều người bảo tôi họ không thể mở trang blog hiện tại.
Nhưng tôi sẽ thử với một trang blog mới.

Các bạn vào đường link trên và hãy tiếp tục chặng đường cùng chúng tôi nhé!
vendredi 3 juillet 2015

Cour d'histoire - Premier. History of Saigon

De vieilles cartes et des explications intéressantes sur l'histoire de Saigon. Quel dommage, j'ai ces documents en français et pas en anglais.
J'ai trouvé ce document sur ce siteVoici les images... mais cliquez sur le lien pour mieux voir les images.


Old maps and interesting explanations of the history of Saigon. What a pity, I have these documents in French and not in English.
I found this document on this site:Here are the pictures - but click on the link to see better images.

Bên dưới là những hình ảnh tôi chụp lại về một số bản đồ trước đây cùng những lời giải thích rất chi tiết về lịch sử của Sài Gòn. Thật tiếc là chỉ bằng tiếng Pháp thôi.
Các bạn có thể vào link bên dưới để thấy những hình ảnh cụ thể hơn nhé.


mercredi 1 juillet 2015

Grand marché de Binh Tay - Chợ Lớn - Cho Lon marketCholon est une section d'influence chinoise de Ho Chi Minh-Ville (ex-Saigon). Il se trouve sur la rive ouest de la rivière Saigon, ayant marché Binh Tay que son marché central. Cholon se compose de la moitié ouest du District 5 ainsi que plusieurs quartiers contigus dans le District 6.

Cholon is a Chinese-influenced section of Ho Chi Minh City (former Saigon). It lies on the west bank of the Saigon River, having Bình Tây Market as its central market. Cholon consists of the western half of District 5 as well as several adjoining neighborhoods in District 6.

Chợ Lớn là một vùng chịu ảnh hưởng của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn xưa). Nằm trên bờ phía tây của sông Sài Gòn, có chợ Bình Tây nằm ngay khu vực trung tâm. Chợ Lớn gồm nửa phía tây của Quận 5 cũng như một số khu vực liền kề ở Quận 6.


En route avec Philippe et Hélène, cette série de photos nous donnent un aperçu de la vie dans les rues autour du grand marché.

Take a walk with Philip and Helen, this series of pictures give us a glimpse of life in the streets around the Cholon market.

Trong khi tản bộ cùng Philip và Helen, tôi ghi lại những hình ảnh về cuộc sống và con người nơi đây.


l'histoire est énorme - Great story
Le marché de Binh tay à été construit sur un terrain vendu par Quach Dam, riche chinois qui est arrivé à Cholon sans un sous. Il a trié les poubelles en arrivant. Et avec la force de son travail, il a  ouvert une mercerie, pour s'enrichir petit à petit.

The Binh Tay market was built on land sold by Quach Dam, rich Chinese who arrived penniless in Cholon. He sorted the trash and opened a haberdashery, to get rich slowly.

Chợ Bình Tây được xây dựng trên mảnh  đất của ông Quách Đàm, một thương gia giàu có người Trung Hoa tại khu Chợ Lớn. 
Ông sang Việt Nam, rồi khởi nghiệp từ nghề mua bán ve chai, sau đó kèm thêm việc mua bán da trâu, vi cá và bong bóng cá. Khi đã có một số vốn, Quách Đàm bước vào nghề mua bán lúa gạo và trở nên giàu có.Vous trouverez une statue au centre du marché, dans le jardin interieur. C'est la statue de Thong Hiep, le fondateur du marché. Mais maintenant, il est situé dans le Musée des Beaux-Arts à Ho Chi Minh ville.

You will find a statue in the center of the market, in the interior garden. This is the statue of Thong Hiep, the founder of the Cholon market. But now it is located in Fine Arts Museum in Ho Chi Minh city.

Tượng ông Quách Đàm trước đây được đặt tại trung tâm chợ Bình Tây, hiện trưng bày trong Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Peter Pham grand photographe de Saigon a laissé de belles épreuves de ce marché.
Peter Pham, the great photographer in Saigon has left beautiful events of this market.De nombreuses références parlent de Cholon et de son marché tout particulièrement.
Many references wrote about Cholon and its market in particular.
Nhiều tài liệu tham khảo nói về Chợ Lớn cũng như khu chợ nói riêng.

J'ai été séduit moi aussi par les stands innombrables dans les rues autour du marché.
I was too impressed by the countless stalls in the streets around the market.
Tôi thực sứ ấn tượng về các quầy hàng trên lề phố quanh khu vực chợ.

La prochaine fois je vais vous parler des pagodes à CHOLON.
comme ici:


Next time I'll talk about pagodas near Cholon.
like here:

Lần tới tôi sẽ tiếp tục với các ngôi chùa quanh Chợ Lớn,
như:

La pagode de Ong Bon est la plus facile à trouver.
Ong Bon Pagoda is easy to find.
Chùa Ông Bổn cũng rất dễ tìm.