dimanche 23 août 2015

Le temple mystique de Sry Thenday Yutthapani Saigon - Sri Thenday Yutthapani, the mystical Hindu Temple in the centre of SAIGON - Ngôi đền Ấn Độ huyền bí giữa lòng Sài Gòn

Pour trouver ce temple suivez ce lien. https://goo.gl/maps/Hjv99

Sri Thenday Yutthapani temple is located at 66 Ton That Thiep, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Đền Sri Thenday Yutthapani được tọa lạc tại 66 Tôn Thất Thiệp, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Sai Gon

Ce temple (Chua Ong en vietnamien) est salué par Shaivam, une page web de l'Hindu internationale, et considéré comme l'un des "trésors" de l'Hindouisme

This temple (Chua Ong in Vietnamese) is praised by Shaivam, a web page of international Hindu, and considered as one of the "treasures" of Hindu.

Ngôi đền này (người Việt thường gọi là chùa Ông) được trang mạng Shaivam của cộng đồng Hindu giáo quốc tế khen ngợi và ví như một trong những "kho báu" của đạo Hindu.

SAI GON

Temple de Sri Thenday Yutthapani a une architecture typique des hindous, avec au centre le lieu de culte. Ce temple est un lieu de culte Murugan, un dieu qui est présent pour la guerre, la victoire, l'intelligence et l'amour dans la religion hindouiste.

Sri Thenday Yutthapani temple has the typical architecture of HIndu, with the centre is the place of divine worship.This temple is worship Murugan, a divine who is present for the war, victory, intelligent and love in Hindu.

Đền mang kiến trúc điển hình của Hindu giáo, với trung tâm là phòng thờ Thánh nằm ở chính điện. Đền thờ thần Murugan, vị thần này biểu hiện cho chiến tranh, chiến thắng, trí tuệ và tình yêu trong lối tín ngưỡng Hindu.

Sry Thenday Yutthapani Saigon

Ce couloir est d'une beauté remarquable, il semble mystique. Il mène aux salles
The corridor leads to rooms which worship divines looks mystical.
Dãy hành lang mang đến dáng vẻ thần bí dẫn vào gian thờ các vị thần

Sry Thenday Yutthapani Saigon

Sry Thenday Yutthapani Saigon

Sry Thenday Yutthapani Saigon

La statue de Murugan avec son carrosse et ses deux chevaux.
The statue of Murugan is on the two horse carriage.
Tượng thần Murugan ngồi trên xe song mã.

Sry Thenday Yutthapani Saigon

Inside the temple, the regulations of the temple, both in Vietnamese and English, are displayed. The writings in English are as follows:
 1. The Hindus Sri Thendayyutthapani Temple worshipping devotees are advised to comply with the religious belief.
 2. Opening hours from 6 am to 7 pm specially on the first day 15th (lunar calendar) and on Hindu festive days are extended until 8 pm.
 3. The Temple management holds in high esteem those who pay a visit to this sacred shrine and as well as for the believers.
 4. Personnel of this Temple are not authorised to receive any amount of money offered by the visitors or to accept any tips (Please drop your offering in the charity box).
 5. Everybody is requested to protect the temple property located in shrine and in the environment.
 6. Please observe order, keep silence, make no noise that will interfere with worship and others.
 7. Please do not enter the Almighty shrine through the inner sanctum.           
 8. THANKS FOR YOUR COMPLIANCE WITH THE ABOVE REGULATIONS
 9. Board of Management,
 10.  Nov. 15th, 1993

  Bên trong ngôi đền có những bảng nội quy song ngữ Việt - Anh với nội dung như sau:

  I. Những người theo đạo Hindu tới đền Sri Thendayyutthapani hãy có niềm tin vào tôn giáo.
  II. Giờ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ngoại lệ ngày rằm và lễ Hindu được mở tới 8 giờ tối.
  III. Kính trọng người quản lý, trụ trì ngôi đền.
  IV. Người trong đền không được phép nhận bất cứ khoản tiền nào từ khách đến thăm (Vui lòng để trong hòm từ thiện)
  V. Giữ gìn tài sản chung trong đền
  VI. Chấp hành nội quy, giữ yên lặng và không làm ồn, ảnh hưởng đến việc thờ cúng và mọi người xung quanh
  VII. Không lại gần chốn linh thiêng, nơi thờ Thượng đế.

  Chân thành cảm ơn Quý khách đã chấp hành đúng nội quy nêu trên.
  Ban quản lý
  Ngày 15 tháng 11 năm 1993
  Sry Thenday Yutthapani Saigon - Saigon3days
Sry Thenday Yutthapani Saigon

Le temple de Sri Thenday Yutthapani a un design épuré on cherche a attirer le vent et la lumière.
Sri Thenday Yutthapani temple has a lean and clear design with full of wind and sunlight.
Đền Sri Thenday Yutthapani có thiết kế khá thông thoáng, luôn tràn ngập gió thổi và ánh sáng mặt trời.


Sry Thenday Yutthapani Saigon


Sry Thenday Yutthapani Saigon


Sur les angles du temple nous voyons des portraits de célébrités indiennes, comme Gandhi, Tagor ...
Au milieu le grand mirroir... vous ?

On angles of the temple are decorated portraits in big size of famous Indian people, such as Gandhi, Tagor ...
In the middle of portraits is big mirrors. There is a person in the mirror. It's you ?!

Bốn góc của ngôi đền bài trí chân dung khổ lớn của những vĩ nhân Ấn Độ, trong đó có những cái tên quen thuộc với người Việt như Thánh Gandhi, đại thi hào Tagor. Nằm xen kẽ giữa các chân dung là những tấm gương lớn. Ồ, có ai đó trong gương?

Sry Thenday Yutthapani SaigonBeaucoup de peintures des dieux hindous sont représentés ici.
Many paintings of Hindu Gods are decorated on the walls. 
Trên các bức tường của ngôi đền treo nhiều tranh vẽ các vị thần của Hindu giáo.

saigon

Une perle de précision et un design exquis.
Walls are with precise and fine designs.
Những bức tường với đường nét hoa văn tinh tế.L’extérieur du temple.
Outside of the temple
Bên ngoài sân đền

Sources on the internet: